Quản lý toàn vẹn, Đóng góp mọi người

Vinvesti Group được thành lập vào năm 2020 và có trụ sở chính tại Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia. Hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm kinh doanh tài chính mới, lĩnh vực năng lượng xanh, công nghiệp y tế, đầu tư và tài chính và các lĩnh vực kinh doanh khác.

Vinvesti Group là trung tâm hợp tác vận hành vốn và thực hiện kế hoạch cổ đông toàn dân. Là một nền tảng kinh doanh đa dạng, Vinvesti Group đã trở thành công ty đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thời đại và xu hướng kinh tế mới, tạo cơ hội kinh doanh phát triển toàn cầu và mở rộng hệ sinh thái thị trường đa kênh.

Vinvesti Group hiện đang mở rộng hoạt động kinh doanh tại Malaysia, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Với thị trường Châu Á là trung tâm kinh doanh của mình, Vinvesti Group hướng đến mục tiêu toàn cầu hóa kinh doanh và xây dựng một mô hình và cấu trúc kinh doanh bền vững với chiến lược thị trường hướng tới tương lai. -hệ sinh thái kinh doanh chất lượng, hiệu quả cao.

Lợi thế kinh doanh

  • Phạm vi kinh doanh đa dạng và toàn diện
    Chúng tôi luôn tin rằng các công ty sẽ phát triển thành một tương lai đa dạng. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi không chỉ bao gồm các dịch vụ tài chính truyền thống mà còn tư vấn đầu tư cho các dịch vụ tài chính mới, phát triển lĩnh vực năng lượng xanh, chuỗi ngành y tế lớn, chiến lược tiếp thị, v.v., nhằm thúc đẩy Yingxin World Trở thành doanh nghiệp đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thời đại và xu hướng kinh tế mới.
  • Cái nôi ươm mầm tài năng, là nơi quy tụ tinh hoa làm mẹ
    Trong quá trình tuyển dụng đối tác mới, chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng phát hiện và ươm mầm những nhân tài chất lượng cao, sau khi vượt qua hệ thống đào tạo của công ty, chúng tôi có thể nhanh chóng thành thạo công việc kinh doanh của công ty và tham gia phát triển công ty. Chúng tôi cũng chú trọng đến việc hấp thụ những tài năng xuất sắc trong ngành, tìm kiếm nhân tài, thu hút những tài năng xuất chúng, ươm mầm những đội ngũ xuất sắc và tạo ra những doanh nghiệp xuất sắc.

Tầm nhìn doanh nghiệp (Vision)

Chính trực là nền tảng của đội
Danh tiếng là nền tảng của kinh doanh
Văn hóa là sự kế thừa của doanh nghiệp

Sứ mệnh doanh nghiệp (Sứ mệnh)

Cung cấp cho các cổ đông, khách hàng,
đối tác và thậm chí là các đối tác kinh doanh của chúng tôi cơ hội để
tạo ra và hiện thực hóa những ước mơ cao đẹp của họ, để thực hiện kế
hoạch của cuộc sống và để tạo ra một cổ đông quốc gia!

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm của chúng tôi, công nghệ hỗ trợ, hợp tác, v.v., Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh này.

liên hệ chúng tôi