GREEN ENERGY

Công ty TNHH Vinvesti World

Cho dù là quy mô nhỏ hay lớn, Vinvesti World còn có một mục tiêu quan trọng hơn – duy trì sự bền vững của môi trường. Logic rất dễ hiểu: Không doanh nghiệp nào có thể tồn tại nếu Trái đất của chúng ta không tồn tại. Chúng tôi tập trung vào việc phát triển một doanh nghiệp thân thiện với môi trường thông qua tiếp thị và bán các sản phẩm hoặc dịch vụ nêu bật lợi ích của môi trường. Chúng tôi tuyên truyền cho khách hàng tiềm năng về những việc họ có thể làm để bảo vệ môi trường và tại sao điều này lại quan trọng. Tương tác với chúng tôi để ra mắt thương hiệu các sản phẩm từ vật liệu tái chế nhằm giảm chất thải, năng lượng vận chuyển và các chi phí khác. Go Green the World, đó là nguồn cảm hứng kinh doanh của chúng tôi.